0

มีผู้ชม 516 ครั้ง
ทัวร์ไต้หวัน :  ไต้หวัน  HOT PROMOTION 5วัน3คืน ( ก.ค.-ส.ค.60)
รหัสสินค้า : SB_ไต้หวัน HOT PROMOTION-A 5 วัน 3 คืน JUL -AUG
ราคา ฿11,991.00 THB

ทัวร์ไต้หวัน :  ไต้หวัน  HOT PROMOTION 5วัน3คืน
โดยสายการบิน NOK SCOOT 


ไฮไลท์..... ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง

เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
( ราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก )
 
  พักเดี่ยวเพิ่ม
9-13 / 10-14 / 11-15/ 12-16/ 13-17 / 14-18 /
15-19/ 16-20 / 18-22 / 24-28/ 25-29 ก.ค. / 31 ก.ค. -04 ส.ค.
 
11,991.-
 
4,500.-
19-23 / 20-24 / 21-25 ก.ค. / 29 ก.ค. – 02 ส.ค. 12,991.- 4,500.-
27-31 ก.ค. / 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 13,991.- 4,500.-
01-05 /03-07/05-09/07-11/18-22 ส.ค.60 12,991.- 4,500.-
04-08/16-20/17-21/23-27/24-28 ส.ค.60 13,991.- 4,500.-
08-12/09-13/10-14/11-15 ส.ค.60 14,991.- 4,500.-
06-10/12-16/14-18/15-19/19-23/20-24/21-25/22-26/25-29/26-30
27-31/28 ส.ค.-01 ก.ย./29 ส.ค.-02 ก.ย.60
 
11,991.-
 
4,500.-
30 ส.ค.-03 ก.ย./31ส.ค.-04 ก.ย.60 13,991.- 4,500.-
 hotline
package tour
visa
rent car