0

มีผู้ชม 3195 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์  ซาปา 4วัน 3คืน ( พ.ค.-ค.ค..60)
รหัสสินค้า : JVN03-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน FD
ราคา ฿12,900.00 THB
ทัวร์วียดนาม : เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์  ซาปา 4วัน 3คืน ( พ.ค.-ค.ค..60) 
โดย สายการบินแอร์เอเซีย
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
26-29 พ.ค.60 12,900 12,900 3,500
01-04 มิ.ย.60 12,900 12,900 3,500
08-11 มิ.ย.60 12,900 12,900 3,500
09-12 มิ.ย.60 12,900 12,900 3,500
15-18 มิ.ย.60 12,900 12,900 3,500
22-25 มิ.ย.60 12,900 12,900 3,500
23-26 มิ.ย.60 12,900 12,900 3,500
29 มิ.ย.-02 ก.ค.60 12,900 12,900 3,500
06-09 ก.ค.60 12,900 12,900 3,500
07-10 ก.ค.60 13,900 13,900 3,500
08-11 ก.ค.60 13,900 13,900 3,500
13-16 ก.ค.60 12,900 12,900 3,500
20-23 ก.ค.60 12,900 12,900 3,500
21-24 ก.ค.60 12,900 12,900 3,500
27-30 ก.ค.60 13,900 13,900 3,500
28-31 ก.ค.60 13,900 13,900 3,500
03-06 ส.ค.60 12,900 12,900 3,500
10-13 ส.ค.60 12,900 12,900 3,500
11-14 ส.ค.60 13,900 13,900 3,500
12-15 ส.ค.60 13,900 13,900 3,500
17-20 ส.ค.60 12,900 12,900 3,500
24-27 ส.ค.60 12,900 12,900 3,500
25-28 ส.ค.60 12,900 12,900 3,500
31 ส.ค.-03 ก.ย.60 12,900 12,900 3,500
07-10 ก.ย.60 12,900 12,900 3,500
08-11 ก.ย.60 12,900 12,900 3,500
14-17 ก.ย.60 12,900 12,900 3,500
22-25 ก.ย.60 12,900 12,900 3,500
28 ก.ย. -01 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
05-08 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
06-09 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
07-10 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
12-15 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500
13-16 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500
14-17 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
19-22 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
21-24 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500
22-25 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500
26-29 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500
27-30 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500
28-30 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500
 
 
     

hotline
package tour
visa
rent car